irish flag

Tá an phleanáil ar bun cheana féin chun leagan Gaeilge dár suíomh gréasáin a chur ar fáil, agus tá na doiciméid á n-aistriú de réir a chéile. 

 Tá súil againn go mbeidh ar ár gcumas leagan Gaeilge den suíomh gréasáin a chur ar fáil i 2020. 

 Tá mórchuid den ábhar aistrithe cheana féin. Más mian leat cóipeanna díobh siúd a fháil, seol ríomhphost chuig info@teacherinduction.ie

 

 

 Planning has begun on the development of the Irish version of our website, with documentation in translation on a phased basis. 

 We aim to have the Irish version of the website available in 2020.

 Many of our materials have been translated. If you require these, please email info@teacherinduction.ie