Ceardlanna Ionduchtaithe

 NIPT and ESCI logos

Déanann CNIM, i gcomhar leis an  Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ITOE) Ceardlanna Ionduchtaithe a éascú do mhúinteoirí nuacháilithe bunscoile agus iar-bhunscoile (MNCanna). Sna Ceardlanna Ionduchtaithe tá sraith de 11 cheardlann bunscoile, 9 cheardlann iar-bhunscoile agus 3 cheardlann tras-earnála, éascaithe ag múinteoirí ag cleachtadh a fuair oiliúint ó CNIM.

Ceardlanna ar líne amháin atá ar fáil faoi láthair, de bharr srianta Covid-19. Chun clárú do cheardlann ar líne, cliceáil ar dheis thíos.

Ba cheart do MNCanna clárú le d’Ionad Oideachais áitiúil

Brúigh anseo

Cláraigh do Cheardlanna Ionduchtaithe CNIM ar Líne

Brúigh anseo

Osradharc ar na Ceardlanna Ionduchtaithe
Leabhrán Eolais
Féilire Ceardlainne Ionduchtaithe
Eolas Tábhachtach
Ceisteanna Coitianta faoi na Ceardlanna Ionduchtaithe
Ceisteanna Coitianta
Acmhainní Ceardlainne 

Féach gach ceann

Logáil isteach an Éascaitheora

This login is for NIPT facilitators only.