Promhadh/Fostaíocht Iarcháilíochta

Tá an cuid seo den suíomh do mhúinteoirí nuacháilithe atá rannpháirteach sa phróiseas promhaidh (Bunscoil) nó sa Fhostaíocht Iarcháilíochta (Iar-Bhunscoile). Múinteoirí nuacháilithe atá rannpháirteach sa phróiseas Droichead, brú anseo.


non droichead p

Primary Schools GA

non droichead pp

Post Primary GA

Foirm OP1

Iarratas chun promhadh i mbunscoil a chríochnú


Ionduchtú agus Promhadh

Eolas an Chomhairle Mhúinteoireachta ar Ionduchtu agus Promhadh


Ceisteanna Coitianta

Do mhúinteoirí nuachálithe (MNCanna)


Fostaíocht Iar-cháilíochta (FIC) do Mhúinteoirí

Eolas do scoileanna ar Fhostaíocht Iarcháilíochta mar Mhúinteoir (FIC) do mhúinteoirí Iar-Bhunscoile


Ceisteanna Coitianta

Do mhúinteoirí nuachálithe (MNCanna)


Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna

Eolas faoi Am Scaoilte

Eolas faoi Am Scaoilte
Foirm d'Am Scaoilte 

Foirm d'Am Scaoilte
Deimhniú d'Fhorbairt Ghairmiúil Scoilbhunaithe 
Deimhniú FGS
Socruithe Idirthréimhseacha

Soc. Idirthréimhseacha