Select your language

Droichead

Is proiséas ionduchtaithe gairmiúil comhtháite é Droichead atá ceaptha chun tacú le foghlaim ghairmiúil MNCanna le linn ionductú, agus ar an gcaoi sin bonn a leagan síos d’fhás agus foghlaim ghairmiúil ina dhiaidh sin don chéad chéim eile dá ngairm bheatha


Cad é Droichead?

Ábhair a thacaíonn le scoileanna tuilleadh eolais faoi Droichead a fháil


Scoil a bhfuil Próiseas Droichead á chur ar fáil ann cheana 

Ábhair a Thacóidh le MNCanna agus le Scoileanna atá i mbun Próiseas Droichead