Tacaíocht Scoile

Caithfidh scoileanna ar mhaith leo cuairt tacaíochta scoile Foirm Iarratais ar Thacaíocht Scoile Droichead a líonadh isteach. Nuair a iarrann an Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla tacaíocht, caithfidh an Príomhoide an chuairt a cheadú sula gcuirtear an fhoirm isteach.

Foirm Iarratais ar Thacaíocht Scoile (Bunscoil)

If you have decided to request support, please click here.

Foirm Iarratais ar Thacaíocht Scoile (Iar-Bhunscoil)

If you have decided to request support, please click here.