Tacaíocht do scoileanna Neamh-Droichead

Tugann an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí tacaíocht do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna) i ngach scoil.


Tacaíocht do scoileanna Neamh-Droichead

Tá an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) ar fáil le haghaidh cuairt scoile chun tacú leis an bpróiseas ionduchtaithe.

Tacaí do Mheantóirí

Sa rannóg seo, tá raon acmhainní chun tacú leis an bpróiseas meantóra.

Treoir don Ionduchtú
agus don Mheantóireacht
(Bunscoil)

Treoir don Ionduchtú
agus don Mheantóireacht
(Iar-Bhunscoil)


 
Seo leaganacha 2014 de na treoracha do mheantóirí. Gheofar acmhainní breise in Uirlisí Droichead agus i dTacaíochtaí Pleanála an MNC.