Tacaíocht do scoileanna Neamh-Droichead

Tugann an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí tacaíocht do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna) i ngach scoil.


Tacaíocht do scoileanna Neamh-Droichead

Tá an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) ar fáil le haghaidh cuairt scoile chun tacú leis an bpróiseas ionduchtaithe.

Tacaí do Mheantóirí

Sa rannóg seo, tá raon acmhainní chun tacú leis an bpróiseas meantóra.

Treoir don Ionduchtú
agus don Mheantóireacht
(Bunscoil)

Treoir don Ionduchtú
agus don Mheantóireacht
(Iar-Bhunscoil)


 
Seo hiad na leaganacha 2014 de na treoracha do mheantóirí. Seiceáil an suíomh gréasáin go bhfeice tú na háiseanna atá ar fáil.