Tacaíocht do scoileanna gan Droichead

Tugann an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí tacaíocht do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna) ag tosú amach ar an gcéim ionduchtaithe dá ngairm beatha i ngach scoil.


Tacaíocht do scoileanna gan Droichead

Tá an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) ar fáil le haghaidh cuairt scoile chun tacú leis an bpróiseas ionduchtaithe.

Tacaí do Mheantóirí

Sa rannóg seo, tá raon acmhainní chun tacú leis an bpróiseas meantóra.

Treoir don Ionduchtú
agus don Mheantóireacht
(Primary)

Treoir don Ionduchtú
agus don Mheantóireacht
(Post-Primary)


 
These are the 2014 versions of the mentor guides. Check the website for current resources.