Ceardlanna Ionduchtaithe

 NIPT and ESCI logos

Déanann CNIM, i gcomhar leis an  Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ITOE) Ceardlanna Ionduchtaithe a éascú do mhúinteoirí nuacháilithe bunscoile agus iar-bhunscoile (MNCanna). Sna Ceardlanna Ionduchtaithe tá sraith de 11 cheardlann bunscoile, 9 cheardlann iar-bhunscoile agus 3 cheardlann tras-earnála, éascaithe ag múinteoirí ag cleachtadh a fuair oiliúint ó CNIM.

     Ba cheart do MNCanna clárú le d’Ionad Oideachais áitiúil    

Brúigh anseo
 

Cláraigh do Cheardlanna Ionduchtaithe CNIM ar Líne

Brúigh anseo
induction r

Osradharc ar na Ceardlanna Ionduchtaithe
Leabhrán Eolais
Féilire Ceardlainne Ionduchtaithe
Eolas Tábhachtach
Ceisteanna Coitianta faoi na Ceardlanna Ionduchtaithe
IWP FAQs - 2019.2020
Acmhainní Ceardlainne 
Féach gach ceann

Logáil isteach an Éascaitheora

This login is for NIPT facilitators only.