Select your language

Ceardlanna Ionduchtaithe

Tá Ceardlanna Ionduchtaithe NIPT, a éascaíodh roimhe seo i gcomhar le líonra  ESCI, ar fáil anois ar líne amháin trí ardán foghlama an CNIM. Is féidir le MNC bunscoile agus iar-bhunscoile na ceardlanna seo a oscailt agus a bheith páirteach iontu ag am a oireann dóibh féin.

Tá Ceardlanna Ionduchtaithe ar oscailt do gach MNC chun tacú lena n-oiliúint ghairmiúil. Cé nach cuid riachtanach de phróiseas Droichead iad, úsáideann mórchuid MNCanna iad mar ghníomhaíocht bhreise foghlama gairmiúla.

Is féidir le MNCanna clárú do Cheardlanna Ionduchtaithe an CNIM anseo.