Select your language

Ceistneoir Guth an MNC 2023.2024

Cuirimíd, an Rannóg Ionduchtúcháin Droichead, fáilte roimh MNCanna a ghlac páirt sa phróiseas Droichead i mbliana, 2023.2024, a dtaithí ionduchtúcháin a roinnt linn. Táimid tar éis ceistneoir a sheoladh chuig gach MNC, agus na dátaí deiridh seo ag baint leis: Déardaoin 30 Bealtaine (Iar-bhunscoil) agus Céadaoin 12 Meithimh (Bunscoil).