Recruitment

The National Induction Programme for Teachers (NIPT), is a cross-sectoral support service for newly qualified teachers (NQTs) under the remit of the Teacher Education Section of the Department of Education.   Primary Team Leader for the National Induction Programme for Teachers

NIPT are currently creating a panel from which secondment opportunities for Team Leader (Primary) will be filled in the 21/22 school year.

Job Description and General Notes

Application form

The closing date for receipt of applications is Monday 8th of November 2021 at 1.30pm.

Ceannaire Foirne Bunscoile le haghaidh an Chláir Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí

Tá painéal á chur i dtoll a chéile faoi láthair ag an NIPT óna líonfar folúntais iasachta Ceannaire Foirne (Bunscoil) le linn scoilbhliain 2021/22.

Sonraíocht Poist agus Nótaí Ginearálta
Foirm iarratais

Ní mór iarratais a bheith faighte Dé Luain an 8ú Samhain 2021 ar 1.30pm.