Eolas do MNCanna

Droichead GA PP

Polasaí Droichead: An Chreatlach Ionduchtaithe Ghairmiúil Chomhtháite
Download
Pointí Eolais Tábhachtacha faoi Droichead
Download
Caighdeáin Droichead Iar-Bhunscoile
Download
Droichead Treoir Thapa don MNC Iar-Bhunscoile
Download
Seicliosta don MNC
Download

Strand A: School-based Induction GA PP

Teimpléid Bhreathnóireachta Iar-Bhunscoile
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Taisce-Foghlaim bunaithe ar phunann
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Foireann Tacaíochta Gairmiúla
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Comhráite Gairmiúla
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Breathnóireacht agus Plé
Download
Related materials:Strand B: Additional Professional Learning Activities GA - PP

Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise
Download
Cnuaschruinnithe Eolas tábhachtach agus Prótacail Freastail 2021.2022
Download
Féilire Cnuaschruinnithe Droichead 2021.2022
Download
  • Déan iarratas chun tús a chur le próiseas 

  • An Próiseas a thabhairt chun Críche Foirm D: 

  • Droichead Forms

Schools offering the Droichead process

Post-Primary Schools offering the Droichead process
Download

Useful Publications GA - PP

Teaching Council Registration Handbook 2021.2022
Download
Polasaí Droichead: An Chreatlach Ionduchtaithe Ghairmiúil Chomhtháite
Download
Post-qualification Professional Practice Procedures and Criteria 2021.2022
Download
Post-qualification Professional Practice Conditions Transitionary Arrangements 2021-2022
Download
Coinníollacha maidir le Cleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta Treoir Ghairid
Download
An Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí
Download