Select your language

Eolas do MNCanna - Bunscoil

Driochead GA - P

Polasaí Droichead: An Chreatlach Ionduchtaithe Ghairmiúil Chomhtháite
Download
Trí Chaighdeán Droichead
Download

Strand A: School-based Induction GA - P

Droichead -Mo Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG)
Download
Sraith Straitéisí do Bhreathnóireachta agus Plé sa Seomra Ranga
Download
Related materials:Strand B: Additional Professional Learning Activities GA - P

Snáithe B: Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise
Download
Droichead - Féilire do Chnuascruinnithe - 2023.2024
Download
Cnuaschruinnithe - Faisnéis Thábhachtach agus Prótacail Freastail - 2023.2024
Download
Droichead - Doiciméad Cnuaschruinniú 2 don MNC- Bunscoile
Download

Droichead Forms GA - P

Related materials, including links to Droichead Forms:

Schools offering the Droichead process GA - P

Bunscoileanna ina bhfuil Próiseas Droichead ar fáil
Download