Éist lena bhfuil le rá ag baill FGT agus MNCanna

Éist lena bhfuil le rá ag príomhoidí, múinteoirí, MNCanna agus daoine eile faoina dtaithí agus a dtuiscint ar phróiseas Droichead