Select your language

Nuashonrú Droichead

Guíonn an Rannóg Ionduchtúcháin Oide Droichead gach rath ar ár gcomhleachaithe agus iad ag tacú le MNCanna tríd an bpróiseas Droichead. Seoltar Nuashonrú Droichead chuig gach scoil Droichead chun tacú le hobair leanúnach na Príomhoidí, FTGanna agus MNCanna. Faigh anseo Nuashonrú na Bunscoile agus anseo Nuashonrú na hIar-bhunscoile.