Recruitment

NIPT are currently creating a panel from which secondment opportunities for Regional Development Officers (Primary and Post-Primary) will be filled in the future.

Please click below for further details and to download the Application Form.

RDO Job Description

RDO Application Form

The closing date for receipt of applications is Thursday 21st February at 3pm.

 

************************************************************************************************************************************************************

Tá painéal á chur i dtoll a chéile faoi láthair ag an NIPT óna líonfar folúntais iasachta d’Oifigigh Forbartha Réigiúnaí (Bunscoile agus Iar-Bhunscoile) amach anseo.

Cuir Síos ar an bPost agus Nótaí Ginearálta

Foirm Iarratais

Ní mór iarratais a bheith faighte Déardaoin, an 21 Feabhra, ar a 3 san iarnóin.